ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റിന് ഒരു അടിപൊളി മാഗ്ഗി ദോശ. ആരും പറയാതെ തന്നെ മുഴുവനും കഴിച്ചിട്ടേ പോകു. അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാകും.

രാവിലെ തന്നെ എണ്ണീറ്റുവരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല മടിയായിരിക്കും അല്ലേ. എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ചില ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കില്ല … Read More

ഇന്നൊരു സൂപ്പർ പൂരി കഴിച്ചാലോ? വ്യത്യസ്തമായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് സൂപ്പർ പൂരി

പൂരി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. നാം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലെയ്ൻ പൂരിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് … Read More

ഇഡ്ഡിലി, ദോശയ്ക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട..

ചട്നികൾ ഒക്കെ പല വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇഡ്ഡിലിയ്ക്കും ദോശയ്ക്കും ഒരേ വിധത്തിലുള്ളത് ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു … Read More