എഗ്ഗ് കീമ ! കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വിഭവത്തെക്കുറിച്ച്? പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായി നല്ല അടിപൊളി രുചിയോടെ ഉണ്ടാക്കാം

egg keema kerala food

മുട്ട കൊണ്ട് ഒരു പാട് വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ രുചിയാണ്. ഇന്നൊരു സ്പെഷൽ ഐറ്റമായ എഗ്ഗ് … Read More

ബീഫ് കൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായ ഇഷ്ടു ഉണ്ടാക്കാം.. ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു പാട് ഇഷ്ടപ്പെടും..

ഇന്ന് ബീഫ് കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഇഷ് ടു ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. പച്ചക്കറി ഇഷ്ടുവിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് … Read More

വ്യത്യസ്തമായി കോളി ഫ്ലവർ കൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ബജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം

പല തരം ബജികൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോളി ഫ്ലവർ കൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ … Read More

ബ്രെഡ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കി നോക്കു.. ബ്രെഡ് പക്കവട സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം

ബ്രെഡ് കൊണ്ട് രുചികരമായ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. വീട്ടിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പറ്റുന്ന സ്നാക്സാണിത്. കുറച്ച് … Read More

ചിക്കൻ കൊണ്ട് നല്ല രുചികരമായ ചിക്കൻ ഹഫ്മൂൺ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം

ചിക്കൻ കൊണ്ട് നല്ല രുചികരമായ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഹഫ്മൂൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പലവിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിസ്പി … Read More

ഓവനില്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പിസ്സ തയ്യാറാക്കി യെടുക്കാം

അധികം ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പിസ്സ.അത് ഏത്  പിസ്സയായാലും. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതിനു … Read More

വളരെ സ്വാദോടെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം.. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം

egg fried rice

ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു മടുക്കുമ്പോൾ അധികം എണ്ണ ചേർക്കാത്ത ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്നത് … Read More

error: Content is protected !!