ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ ഒരു ചിക്കൻ റോൾ. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ.

ചിക്കൻ വാങ്ങിയ ദിവസം ഈ വിനിംങ്ങ് സ്നാക്സായി ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. സൂപ്പർ ചിക്കൻ റോൾ. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് … Read More

മാക്രോണി പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു മാറ്റം ആവാലേ. എല്ലാർക്കും ഇഷ്ടാവും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം

പാസ്ത എന്നത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഫേവറൈറ്റ് ഫുഡാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ ഒന്നും വേണ്ട. പല തരത്തിലുള്ള പാസ്ത ലഭ്യമാണ്. … Read More

ആരും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇത്. ഒരു അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരമായി കഴിക്കാം

ആരും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇത്. ഒരു അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരമായി കഴിക്കാം.. ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു കേക്ക്. അധികം … Read More

തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് തേങ്ങാമുറി. കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്വാദ് അറിയാം..

നമുക്ക് ഇന്ന് തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് തേങ്ങാമുറി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ – 4 … Read More

അവൽ കൊണ്ടുള്ള വട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നല്ല മൊരിഞ്ഞ അവൽ വട. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കു

അവൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് മാത്രമാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പായസം, വട, തുടങ്ങിയവ … Read More

റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് ഫിംഗേഴ്സ് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം.. ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം..

ഫിഷ് ഫിംഗേഴ്സ് – സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരാണുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇത്തരം സ്നാക്സുകൾ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ സ്നാക്സ് … Read More

സൂപ്പർ രുചിയിൽ ഒരു സുഖിയൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചായക്കടി

ഈവിനിംങ് സ്നാക്സ് നമ്മൾ വടകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സുഖിയൻ നാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന … Read More

ഇഡ്ഡിലി മാവ് കൊണ്ട് സൂപ്പർ ബോണ്ടയുണ്ടാക്കാം. ചായക്കടയിലെ പോലെ ടേസ്റ്റിയായി

ബോണ്ടയൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരാണുള്ളത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലപ്പൊടിയും കൊണ്ടുള്ളതാണല്ലോ.എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ബോണ്ട … Read More

ഇന്നൊരു സ്പെഷൽ കുൾഫി ചിക്കൻ. അധികം ആരും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിഭവമാണിത്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം

കുൽഫി ചിക്കൻ

ഇന്നൊരു സ്പെഷൽ കുൾഫി ചിക്കൻ. പല തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാണല്ലേ.അതിൽ അധികം ആരും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിഭവമാണിത്. പക്ഷേ നമുക്ക് … Read More

ഉഗ്രൻ സ്പെഷൽ സ്നാക്സ് കിളിക്കൂട്. ശരിയായ ഒരു പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ മുട്ട ഉള്ളതു പോലെ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം

സൂപ്പർ സ്റ്റെൽ സ്നാക്സ് ആണിത്. ശരിയായ ഒരു പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ മുട്ട ഉള്ളതു പോലെ.അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ട ചേരുവകൾ … Read More

error: Content is protected !!