ഇത്രയും രുചിയിൽ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി

മുട്ട കറിയേക്കാൾ രുചിയാണ് മുട്ട റോസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അതു കൊണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കായാലും, നീർദോശക്കായാലും ഇങ്ങനെയൊരു റോസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് …

രുചിയേറും മസാല കൂട്ടുമായി ഇനി നമുക്കും ഉണ്ടാക്കാം കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി റോസ്റ്റ്

കാടമുട്ട കൊണ്ട് രുചികരമായ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചപ്പാത്തിയ്ക്കും അപ്പത്തിനും എന്നുവേണ്ട ചോറിനു വരെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇതിനു …