തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ പിടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ തയ്യാറായിക്കോളൂ

ചെമ്മീൻ പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് റംസാൻ സമയത്ത് ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. ഉണ്ടാക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ചെമ്മീൻ’ – 1കി. ലോ, അരിപ്പൊടി – 3 …